Implementatie projecten

prince2_logoGeschiedenis
PRINCE2 is een Engelse methode, die ontstaan is door het bundelen van praktijkervaringen (zogenaamde best-practices). OGC (the Office of Government Commerce), voorheen bekend als CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) is eigenaar van de methode. PRINCE kwam in 1989 op de markt en is in 1996 verbeterd en uitgebreid tot PRINCE2. PRINCE was primair bedoeld voor ICT-projecten. PRINCE2 is algemener toepasbaar, en wordt in steeds meer sectoren naast de ICT gebruikt. In 1997 is PRINCE2 door Pink Elephant in Nederland geïntroduceerd.

Kenmerken
PRINCE2 is toepasbaar op alle projecten, en kent een grote flexibiliteit. Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig voor) een bepaald project, kunnen overgeslagen worden. PRINCE2 ziet als grondbeginselen van goed projectmanagement: Een project is een eindig proces met een duidelijk begin en eind. Projecten moeten altijd worden beheerst om succesvol te zijn.

De belangrijkste kenmerken van PRINCE2 zijn:
Business Case: de zakelijke rechtvaardiging van het project (welke voordelen heeft het project voor de organisatie?; in hoeverre draagt het project bij aan de bedrijfsdoelstelling?; wegen de opbrengsten van het project op tegen de kosten ervan?). Product Based Planning (zie 5.1): een planning die de oplevering van de producten (tussentijds en aan het eind) centraal stelt. Organisation: gedefinieerde organisatiestructuur voor het project (projectmanager, opdrachtgever, stuurgroep, enz.). Stages: beheersbare en controleerbare managementfasen. Management by Exception: de stuurgroep (Project Board) komt alleen bij elkaar als dat echt nodig is. De methode bestaat uit 8 processen, 8 componenten en 3 technieken. Het uitgangspunt van deze methode is dat beslissingsbevoegden alleen bij elkaar komen als het project buiten de vooraf gestelde limieten qua doorlooptijd of investering dreigt te gaan.

“Kundig en betrokken” Jan-Paul Drenth is een uiterst betrokken consultant die er binnen onze organisatie in geslaagd is om de productiviteit te verbeteren van 95% naar 99%” hb John van den Berg

Directeur, Hollander Barendrecht