Optimalisatie projecten

Geschiedenis
Six Sigma is ontstaan bij Motorola in de jaren ’80 als oplossing voor problemen met productkwaliteit en klanttevredenheid. Het was min of meer een bundeling van kennis die al sinds de jaren ’20 was opgedaan. Later is een van de bedenkers een consultancybedrijf begonnen en heeft met een partner een boek uitgegeven waarmee Six Sigma bekend is geworden. Grotere bekendheid van Six Sigma werd bereikt nadat het grootschalig bij General Electric was toegepast en daar miljarden aan besparingen opleverde. Andere grote bedrijven zoals Xerox, Siemens, Microsoft, DuPont kregen daardoor interesse in Six Sigma.

Six Sigma in de statistiek sixsigma
In de statistiek is σ (sigma) een maatstaf voor de spreiding van een variabele. Binnen Six Sigma is de spreiding van een metriek een indicatie voor de variatie in het proces ofwel de mate waarin het proces onder controle is. Deze spreiding van een variabele, zoals het aantal defecten per pagina, wordt gekoppeld aan de eisen van de klant. Denk bijvoorbeeld aan het aantal spellings-, grammatica- en typefouten of feitelijke onjuistheden per krantenpagina. Een paar fouten of onjuistheden (“defecten”) per pagina is doorgaans acceptabel voor een lezer, maar als een totaal van 100 of meer defecten per pagina herhaaldelijk voorkomt, zullen, uiteindelijk, veel abonnees opzeggen. Theoretisch worden er bij Six Sigma, bij een normale kansverdeling, twee fouten per miljard stappen gemaakt. Echter, in de praktijk wordt op de lange termijn vaak een verschuiving van 1,5 sigma ten opzichte van het lange termijngemiddelde waargenomen (populatiegemiddelde). Hier rekening mee houdend, wordt uiteindelijk een fout van 3,4 per miljoen mogelijkheden waargenomen. In het algemeen wordt bij bedrijven, waar geen actieve kwaliteitsbewaking plaatsvindt, gewerkt met een proceskwaliteit van grofweg 2 tot 3 sigma (ongeveer 31% of minder tot 7% aan defecten) per processtap. Overigens komt 1 sigma natuurlijk ook voor en komt beter dan 6 sigma ook voor (bij de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld).

Methodologie

DMAIC

  • Define – Het definiëren van het probleem en het afstemmen van de projectorganisatie
  • Measure – Prestatie van het proces in kwestie concretiseren dat wil zeggen nulmeting bepalen
  • Analyze – Onderbouwing van oorzaken van het probleem – oorzaken?
  • Improve – Ontwerpen en selecteren van oplossing(en) dat wil zeggen procesoptimalisatie bepalen
  • Control – Het implementeren en borgen van de verbeteringen

PDCA

  • Plan – Een verbeteringstraject uitdenken
  • Do – De verbetering toepassen in een testproject
  • Check – Het testproject evalueren
  • Act – Indien het testproject succesvol was, de verbetering uitrollen in de hele organisatie
“Kundig en betrokken” Jan-Paul Drenth is een uiterst betrokken consultant die er binnen onze organisatie in geslaagd is om de productiviteit te verbeteren van 95% naar 99%” hb John van den Berg

Directeur, Hollander Barendrecht